CARA BUAT MYSQL DATABASE

MYSQL adalah sebuah sistem pengurusan pangkalan data hubungan sumber terbuka ( Relational Database Management System - RDBMS ) awal dicipta pada tahun 1979 dan bersesuaian dengan hampir kesemua platform termasuk Linux, Unix dan Windows. Hampir semua aplikasi yang dijalankan pada web hosting menggunakan MYSQL untuk menjalankan atur caranya. CARA BUAT DATABASE PADA CPANEL 1.Log masuk cPanel […]
CARA BUAT MYSQL DATABASE

MYSQL adalah sebuah sistem pengurusan pangkalan data hubungan sumber terbuka ( Relational Database Management System - RDBMS ) awal dicipta pada tahun 1979 dan bersesuaian dengan hampir kesemua platform termasuk Linux, Unix dan Windows. Hampir semua aplikasi yang dijalankan pada web hosting menggunakan MYSQL untuk menjalankan atur caranya.

MYSQL DATABASE LOGO

MYSQL DATABASE LOGO

CARA BUAT DATABASE PADA CPANEL

1.Log masuk cPanel web hosting.

2.Pilih MySQL® Databases.

3.Buat nama database unik gabungan nombor dan abjad, contoh usercp_sECretNaME638.

4.Pilih butang buat database.

5.Buat pengguna pangkalan data ( database ) dan kata laluanya, gabungan nombor dan abjad untuk tingkatkan tahap keselamatan. Sila gunakan butang penjana untuk buat kata laluan yang selamat.

6.Pilih butang buat pengguna database.

7.Tambahkan pengguna ke database, pilih nama pangkalan data dan penggunaya. Pilih butang tambah untuk teruskan tetapan. Semak keistimewaan yang diperlukan seterusnya pilih butang buat perubahan.

CARA BUAT MYSQL DATABASE - MALAYSIA WEB HOSTING

Cara buat database pada cPanel

Tags:
TAGS:

Popular Tags

layers