CARA TAMBAH AKAUN FTP (PROTOKOL PINDAHAN FAIL)

Protokol pindahan fail ( file transfer protocol - FTP ) digunakan untuk menyalin fail dari satu host kepada host lain dan menguruskanya melalui rangkaian berasaskan TCP/IP. Pakar hosting membenarkan pengguna membuat akaun ftp baru yang akan menjadi sub akaun dan mendapatkan akses ke sub direktori www dan public_html pada web hosting. Yang berkaitan: CARA MENGGUNAKAN PENGURUS FAIL WEB […]
CARA TAMBAH AKAUN FTP (PROTOKOL PINDAHAN FAIL)

Protokol pindahan fail ( file transfer protocol - FTP ) digunakan untuk menyalin fail dari satu host kepada host lain dan menguruskanya melalui rangkaian berasaskan TCP/IP. Pakar hosting membenarkan pengguna membuat akaun ftp baru yang akan menjadi sub akaun dan mendapatkan akses ke sub direktori www dan public_html pada web hosting.

Yang berkaitan: CARA MENGGUNAKAN PENGURUS FAIL WEB HOSTING.

malaysia ftp account hosting

membuat akaun ftp

CARA MEMBUAT AKAUN FTP

1.Log masuk cPanel web hosting.

2.Pilih ikon akaun FTP.

3.Cipta nama pengguna dan kata laluan, sebagai contoh rahsia@pakarhosting.net.

4.Cipta nama folder.

5.Nyatakan kuota yang boleh digunakan.

6.Pilih butang buat akaun ftp.

Tags:
TAGS:

Popular Tags

layers